Szolgáltatási csomagok és díjak

PrivateMed Next egészségbiztosítási termékismertető

Milyen típusú biztosításról van szó?

Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosításról, amely a 1995. évi személyi jövedelemadóról szóló CXII. törvény 1. számú melléklet 6.3. pontja szerint kockázati biztosításnak minősül.

Az Ön(ök) által fizetett díjért cserébe a biztosított(ak) betegségei esetén a biztosító megszervezi és állja az orvosi ellátások költségeit a biztosítóval szerződésben álló ellátásszervező magán-egészségügyi szolgáltató partnereinél (magánrendelők, magánkórházak). Ez azt jelenti, hogy a biztosított (a Hope Plusz kiegészítő biztosítás szolgáltatása kivételével) nem kap pénzbeli szolgáltatást a biztosítótól, a biztosított telefonos orvosi tanácsadásra, a biztosító által megszervezett személyes egészségügyi tanácsadás és egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosult.

 

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítás finanszíroz:

- járóbeteg-szakorvosi ellátásokat,

- laborvizsgálatokat,

- más diagnosztikai vizsgálatokat (pl. röntgen, ultrahang, stb.),

- ambuláns és egynapos műtéteket,

- nagyértékű képalkotó diagnosztikai eljárásokat (CT, PET-CT, MRI és cardio-CT, endoszkópos vizsgálat),

- non-stop elérhető orvosi tanácsadást,

- második orvosi szakvélemény kérését,

- és a szerződő választása szerinti egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is (pl. műtéti térítés, szűrővizsgálatok szervezése és finanszírozása, egyösszegű térítés és járadékfizetés rosszindulatú daganatos betegségek esetén).

* Ambuláns műtétek és házivizit is. ECO csomag esetében kizárólag az alap-szakágak: belgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, szemészet, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, általános sebészet.

** Diagnosztikai vizsgálatok tartalma: minden, ami nem nagyértékű diagnosztika (pl. laborvizsgálatok, ultrahang, röntgen, scintigráfia, biopszia, szövettan)

*** Nagyértékű diagnosztika: CT, cardio-CT, MRI, PET-CT, endoszkópos vizsgálatok (altatásban vagy anélkül) 

**** Bőrgyógyászati szublimit: 100 000 Ft/év

***** Egynapos sebészeti kockázat az ECO csomaghoz pótdíj ellenében köthető, 300 000 Ft-os szolgáltatási limittel

 

Mire NEM terjed ki a biztosítás?

NEM finanszírozza a biztosító :

- külföldön működő szolgáltatók által nyújtott egészségügyi ellátás költségét,

- sürgősségi ellátás költségét,

- az olyan egészségügyi ellátások költségét, amelyek már a biztosítás megkötése előtt fennálló betegség miatt válnak szükségessé, kivéve ez alól a járóbeteg szakellátást és a diagnosztikai vizsgálatokat,

- foglalkozás-egészségügyi ellátások költségét,

- a reprodukciós képességgel kapcsolatban felmerülő egészségügyi ellátás költségét, ide értve a meddőség kivizsgálására vagy a meddőség gyógyítására irányuló beavatkozásokat,

- az orvosilag nem indokolt terhességmegszakítás költségét,

- az esztétikai célú plasztikai műtétek költségét,

- a fogászati ellátásokat,

- a pszichiátriai, pszichológiai, onkológiai, reumatológiai gondozást, valamint a mozgásszervi rehabilitációt, kivéve, ha a biztosított rendelkezik Mozgásszervi kiegészítő biztosítási csomaggal.

*A fenti felsorolás nem teljes. A biztosító által nem térített események tételes és pontos felsorolásáért keressen bizalommal!

 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

- életkori: 6 hónaposnál fiatalabb és 69 éven felüli biztosítottakra nem köthető, és a 70. életév betöltését követő évfordulón megszűnik,

- biztosító által finanszírozott szürővizsgálatokra kiegészítő csomag megvásárlásával vehető csak igénybe

- nem minden alapcsomag kombinálható minden kiegészítővel

- nincs lehetőség fedezet-feltöltésre, ha év közben elfogy a keret

- a Hope Plusz kiegészítő nem választható abban az esetben, ha a biztosítottnál már diagnosztizáltak valaha rosszindulatú daganatos megbetegedést.

 

Hol érvényes a biztosításom?

- A biztosítás kizárólag a magyarországi szolgáltatóknál igénybevett ellátásokat fedezi, kizárólag abban az esetben, ha az ellátást Ön a biztosító ellátásszervező partnerének tudtával és jóváhagyásával vette igénybe.

 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat:

- a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,

- a szerződéstartama alatt díjfizetési, változás-bejelentési, kármegelőzési kötelezettség,

- kár esetén felvilágosítási ésinformáció-adási kötelezettség terheli.

 

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A szerződés éves díja fizethető havi, negyedéves és féléves részletekben is. A biztosítás első díját a szerződés megkötésekor kell megfizetni, a folytatólagos biztosítási díj a díjfizetési gyakoriság szerint, előre esedékes.

 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése a szerződés aláírását követő hónap első napján kezdődik, amennyiben a díjat a szerződő a biztosító számlájára megfizette.

Egy adott biztosított vonatkozásában a biztosító kockázatviselése a biztosított biztosítóhoz történő bejelentését követő hónap első napján kezdődik.

A biztosító kockázatviselése egy biztosított vonatkozásában az alábbi esetekben szűnik meg:

- a biztosított halálának napján,

- ha a szerződő kijelenti a biztosítottat a biztosítási szerződésből, a kijelentés hónapjának utolsó napjával,

- a szerződés megszűnésekor (ennek eseteit a feltétel részletezi).

 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződés megszűnhet:

- a szerződésben meghatározott tartam elteltével,

- ha az évforduló előtt 30 nappal bármelyik fél jelzi igényét, hogy nem kívánja a a szerződés automatikus meghosszabbítását,

- díjfizetés elmulasztása esetén, a biztosítási feltételekben leírtak szerint,

- a szerződő jogutód nélküli megszűnése esetén.

 

 


 

 

Új belépőknek 2019. április 1-től nem választható!

  havi díjak

 

átlagéletkor
19 - 25 (év)

átlagéletkor
26 - 30 (év)

átlagéletkor
31 - 40 (év)

átlagéletkor
41 - 45 (év)

átlagéletkor
46 - 50 (év)

átlagéletkor
51 - 55 (év)

átlagéletkor
56 - 60 (év)

átlagéletkor
61 - 65 (év)

 Szolgáltatási
 csomagok

munkavállalói díj (Ft)

házastárs pótdíj (Ft)

munkavállalói díj (Ft)

házastárs pótdíj (Ft)

munkavállalói díj (Ft)

házastárs pótdíj (Ft)

munkavállalói díj (Ft)

házastárs pótdíj (Ft)

munkavállalói díj (Ft)

házastárs pótdíj (Ft)

munkavállalói díj (Ft)

házastárs pótdíj (Ft)

munkavállalói díj (Ft)

házastárs pótdíj (Ft)

munkavállalói díj (Ft)

házastárs pótdíj (Ft)

 Arany

4 865

535

5 432

598

5 919

651

6 081

669

7 054

776

8 108

892

9 405

1 035

10 703

1 177

 Platina

5 622

618

6 270

690

6 811

749

6 973

767

8 108

892

9 351

1 029

10 811

1 189

12 324

1 356

 Gyémánt

7 459

821

8 270

910

9 027

993

9 243

1 017

10 703

1 177

12 378

1 362

14 324

1 576

16 324

1 796

 

  havi díjak

 

átlagéletkor  19-25

átlagéletkor  26-30

átlagéletkor  31-40

átlagéletkor  41-45

átlagéletkor  45-50

átlagéletkor  51-55

átlagéletkor  56-60

átlagéletkor  61-65

 Szolgáltatási csomagok

díj (Ft)

díj (Ft)

díj (Ft)

díj (Ft)

díj (Ft)

díj (Ft)

díj (Ft)

díj (Ft)

 Arany

3 000

3 350

3 650

3 750

4 350

5000

5800

6600

 Platina

3 700

4 150

4 500

4 700

5 400

6200

7200

8150

 Gyémánt

4 200

4 700

5 150

5 350

6 200

7100

8200

9300

 

A biztosítási díjakért igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások éves keretei

PremiumMed és PremiumMed FirstClass termék esetén:

 Szolgáltatási csomag

Arany csomag

Platina csomag

Gyémánt csomag

 Egészségügyi szolgáltatás

Éves költség keret (Ft)

 Járóbeteg-szakellátás

250.000-300.000

300.000-400.000

400.000-600.000

 Orvosi képalkotó diagnosztika

250.000-400.000

500.000-500.000

500.000-600.000

 Egynapos sebészet

300.000-400.000

500.000-500.000

500.000-600.000

 Orvosi szolgáltatás összesen

800.000-1.100.000

1.300.000-1.400.000

1.400.000-1.800.000

 Baleseti maradandó egészségkárosodás 31-100%

2.000.000

2.000.000

2.000.000

 Baleseti égés

500.000

500.000

500.000

 Balesetbiztosítás összesen

2.500.000

 Orvosi call center

Korlátlan

 Második orvosi vélemény

Korlátlan

 

Igénybe vehető orvosi szolgáltatások >>